voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 2016.  Je kan ze rechts op deze pagina downloaden. Daarnaast gelden onderstaande Aanvullende Voorwaarden.

aanvullende voorwaarden
Als aanvulling op artikel 7 van de Algemene Voorwaarden heeft SKOL Kinderopvang betreffende de annuleringskosten het volgende vastgesteld voor de situatie waarin ouders een plaatsing hebben geaccepteerd en het kind nog niet naar SKOL Kinderopvang is geweest:

  1. Als ouders de plaatsing 1 maand of langer van te voren annuleren, betalen ouders € 50,- annuleringskosten.
  2. Als ouders de plaatsing minder dan 1 maand van te voren annuleren, betalen ouders 1 maand opvangkosten.

klachtenreglement
Het klachtenreglement 2016 van SKOL vind je hiernaast.

privacyverklaring
De privacyverklaring 2018 van SKOL vind je ook hiernaast.