peutersubsidie

Peuterspeelzaal kinderen met subsidie naar de Speelschool

in Noordwijk en Lisse
Voorheen konden ouders met één inkomen in Lisse en Noordwijk alleen maar hun kind laten spelen op de peuterspeelzaal. Door een wijziging in de subsidieregeling is het voor kinderen uit deze gezinnen ook mogelijk om naar SKOL Kinderopvang te komen.

Lisse
Op de speelscholen in Lisse kunnen kinderen op woensdag en vrijdag twee ochtenden komen spelen. Je kunt kiezen tussen de locaties Hannie Schaftlaan, Brede school Nassaupark, Kindercampus Joseph en de Klarinet. De hoogte van de subsidie die ouders van de gemeente Lisse krijgen is afhankelijk van hun inkomen. Voor de laagste inkomens is het door de subsidie zelfs gratis, voor andere ouders kost het vanaf € 2 per uur. Ouders met één inkomen betalen maximaal 10 uur per week. De peutersubsidie is voor 40 schoolweken per jaar.

Voor gezinnen uit Lisse die minder dan 110% van de bijstandsnorm verdienen bestaat de mogelijkheid om zonder eigen bijdrage gebruik te maken van peuteropvang. Hiervoor kun je je wenden tot het lokale ISD loket.

Noordwijk
Op Speelschool de Bronckhorst in Noordwijk kunnen kinderen twee ochtenden van 8.30-12.15 uur komen spelen. De hoogte van de subsidie die ouders van de gemeente krijgen is afhankelijk van hun inkomen. De eigen bijdrage is vanaf € 0.59 per uur. Ouders met één inkomen betalen voor twee ochtenden 7 uur per week. De peutersubsidie is voor 40 schoolweken per jaar.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Bel ons op telefoonnummer: 0252-418277.
Of schrijf je meteen in, voor Lisse of voor Noordwijk. Wil je in het inschrijfformulier graag bij opmerkingen aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor peutersubsidie?